Alegerea stingatoarelor de incendiu

Alegerea stingatoarelor de incendiu, amplasarea şi controlul conform  ORDIN Nr. 138/2015 din 23 octombrie 2015

pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz ale oricarui stingător de incendiu.

Alegerea stingatoarelor de incendiu
Alegerea stingatoarelor de incendiu, amplasarea si controlul lor

EMITENT:     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 29 octombrie 2015

ART. 8

Alegerea tipurilor de stingatoare de incendiu este determinată, în principal, de riscul de incendiu identificat, natura materialelor combustibile, importanţa şi valoarea zonelor protejate, posibilităţile de propagare a incendiului, compatibilitatea agentului de stingere cu clasele de incendiu, proprietăţile dielectrice ale agentului de stingere şi condiţiile de temperatură ambiantă.

ART. 9

(1) În stare de utilizare, extinctoarele de incendiu trebuie menţinute permanent încărcate la capacitatea nominală.

(2) Extinctoarelor de incendiu trebuie amplasate conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor şi ale dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor aprobate pentru anumite categorii de construcţii, amenajări, obiective şi instalaţiile aferente.

ART. 10

   (1) Utilizatorul stingatoarelor de incendiu este responsabil de controlul acestora la intervale de cel mult o lună.

(2) Controlul presupune verificarea următoarelor elemente:

  1. a) stingatorul de incendiu este amplasat în locaţia stabilită prin planurile de protecţie împotriva incendiilor;
  2. b) stingatorul de incendiu este amplasat astfel încât marcajul cu tipul stingătorului de incendiu şi instrucţiunile de utilizare sunt vizibile;
  3. c) accesul la stingatorul de incendiu nu este blocat;
  4. d) locul de amplasare a stingatorului de incendiu este marcat;
  5. e) presiunea indicată de manometru este în intervalul nominal marcat de producător;
  6. f) existenţa şi integritatea sigiliilor;
  7. g) starea de încărcare a stingatorului de incendiu, prin ridicare;
  8. h) compatibilitatea de utilizare a extinctoarelor de incendiu cu posibilele focare din spaţiul protejat;
  9. i) încadrarea în termenele de verificare/reîncărcare menţionate pe etichetă, după caz.

Pentru alte instalatii de stingere consultati linkul