Verificarea stingatoarelor de incendiu

Verificarea stingatoarelor de incendiu conform ORDIN Nr. 138/2015 din 23 octombrie 2015  pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a extinctoarelor de incendiu.

Verificarea stingatoarelor de incendiu
Verificarea stingatoarelor de incendiu

(1) Verificarea acestor stingatoare de incendiu reprezintă un ansamblu de operaţiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor funcţionale demonstrate la modelul certificat şi că prezintă siguranţă în exploatare.

(2) În urma operaţiunilor de verificare, extinctoarele de incendiu trebuie să corespundă integral cu modelul certificat.

(3) În cazul în care în urma operaţiunilor de verificare se constată existenţa unor defecţiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform operaţiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a extinctorului de incendiu.

ART. 19

(1) Operaţiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingator de incendiu, în funcţie de tipul acestuia, sunt:

  1. a) identificarea extinctorului;
  2. b) verificarea integrităţii exterioare a recipientului extinctorului;
  3. c) verificarea existenţei manometrului şi a indicaţiilor acestuia, numai pentru extinctoarele permanent presurizate;
  4. d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei;
  5. e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru extinctoarele cu CO2;
  6. f) etichetarea şi sigilarea extinctoarului.

(2) Detalierea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 3.