Clasificarea stingatoarelor de incendiu si a incendiilor.

Clasificarea stingătoarelor de incendiu şi a incendiilor. Compatibilitatea de utilizare a stingătoarelor de incendiu conform ORDIN Nr. 138/2015 din 23 octombrie 2015  pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.

EMITENT:     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 29 octombrie 2015

ART. 4

Stingătoarele de incendiu se clasifică în funcţie de utilizarea lor pe anumite focare de incendiu şi se încadrează în funcţie de performanţa de stingere.

ART. 5

(1) După agentul de stingere, stingătoarele de incendiu se clasifică după cum urmează:

 1. a) pe bază de apă, incluzând spumele şi soluţia chimică apoasă;
 2. b) cu pulbere;
 3. c) cu dioxid de carbon;
 4. d) cu halon;
 5. e) cu agent curat.

(2) După modul de realizare a presiunii interioare, stingătoarele de incendiu se clasifică după cum urmează:

 1. a) presurizate permanent;
 2. b) presurizate în momentul utilizării.

ART. 6

Clasificarea incendiilor:

(1) Clasele de incendiu sunt:

 1. a) clasa A: incendii de materiale solide, în general de natură organică, a căror combustie are loc în mod normal, cu formare de jar;
 2. b) clasa B: incendii de lichide sau solide lichefiabile;
 3. c) clasa C: incendii de gaze;
 4. d) clasa D: incendii de metale;
 5. e) clasa F: incendii care implică medii de gătit, cum ar fi uleiuri şi grăsimi vegetale sau animale, în aparate pentru gătit.

(2) Compatibilitatea de utilizare a stingătoarelor de incendiu pe anumite focare de incendiu, respectiv la instalaţiile electrice sub tensiune este prezentată în anexa nr. 1.

(3) Referinţa privind compatibilitatea unui stingător pentru utilizare la incendii din clasa C se stabileşte de producător, dar se aplică numai stingătoarelor cu pulbere care au îndeplinit o performanţă de stingere pentru focare de incendiu de clasă B sau de clasă A şi de clasă B.

(4) Numărul sau referinţa cu privire la aprobarea stingătorului de incendiu, clasificarea, compatibilitatea cu clasele de incendiu şi performanţa de stingere pe care o îndeplineşte trebuie să fie marcate clar pe eticheta acestuia.